Contact

N` ba n` bee n` tuun-t wadga ka tagaa n hidr d` ba n kwɛɛn dii. L` kpaa gbaama na v` lo v` hidr, ka l` ba na gbaama nan gwɛɛt l` ba na bà leedb-v le v` lo v` hidr

Target Image