Kewlg-n yumii wadgan kaalb n yuumb

Téléchargements: 

 

Nnaɦ n ̀ ba n ̀ bee n ̀ kewlg yumii hiihi kaalb n hì yuumb. N ̀ ba n ̀ bee n ̀ ta kaalm l ̀ mɛnguu yelmaa wadgankenan (pdf).