Saŋgband wadbuudgan gwɛɛt

Teelba Krista tiiba-n, kpay-n Saŋgband gwɛɛt n nawdmn. Ĥee! Saŋgband gwɛɛla t ̀ lam.

N ̀ ba n ̀ bee n ̀ kaal Saŋgband gwɛɛt wadii kayen kayen wo hin ba wadbermgan ka tagd taa lee. L ̀ saa kwɛɛnn n lee, Tuurnkwɛɛt wadga n nan Yumii rekee mɛngee soɦ', ba kan na ka ɦii ta bag hà kaal.

Bible 1.jpg
Partager