Gbanun lamɛɛgu

N` ba n` nyaan nnaɦ gbanun lamɛɛgu gwɛɛt. N` ba n` miig bɛɦii jugu jugu n ln ba na ba ɦɛm ka taadma-hi lee. N ̀ ba n ̀ ta nyaan kan wadga kiiga kà weraa nnii ln ba na bá himii taŋkpiirnt lee.

Sante 3.jpg
Partager