Saberma nyaag̈b n nyɔkb yumii

Nnaɦ n ̀ ba n ̀ bee n ̀ kewlg Saberma nyɔkb n nyaag̈b yumii hiihi. Bà yuuma-hi ka via Saŋgband n faaga ka bakra-d ka ta jeeŋla-d.