Nawdm kaalb n ɦoorb kpɛlŋb

Téléchargements: 

Nnaɦ kan ba v` nyaan ln ba hɔm na nida kpɛlŋ nawdm kaalb n ɦoorb lee. T` haŋla-n na n` lɔɔm nɔmb n` lam ɦɛn ka ɦɛna na m` ta bɛm daɦt volba man.

Picture - Reading and selling Nawdm books in a local market.JPG